Nové číslo Spišskobelianskeho spravodaja č. 4

Nové číslo Spišskobelianskeho spravodaja č. 4 nájdete na :

http://www.spisskabela.sk/files/mestske_noviny/2016/spravodaj_bela_4_2016.pdf

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953