Oznámenie - mestský úrad

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak,  primátor mesta Vám oznamuje, že

Mestský úrad v Spišskej Belej bude

dňa  22. apríla 2016 (t.j. v piatok) počas celého dňa  

z technických príčin  zatvorený. 

Za porozumenie ďakujeme.

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953