Aktuality

Tradícia Hauskonzertu v Spišskej Belej siaha až do 16. storočia! A čo to ten Hauskonzert vlastne je? Názov pochádza z nemčiny a v doslovnom preklade znamená koncert doma – domáci koncert, resp. ešte obšírnejšie ide o koncert, konaný v konkrétnej domácnosti s publikom, ktoré dostalo pozvanie od domáceho…

Aj tento rok sa v Spišskej Belej konala žiacka spevácka súťaž ľudových piesni Beliansky slávik, ktorá má v našom meste niekoľkoročnú tradíciu. Organizátorom tejto súťaže je Mesto Spišská Belá spolu s Centrom voľného času Spišská Belá. Súťaž dáva priestor slovenskému folklóru a ľudovým…

Metodický deň pre učiteľky materských škôl

Spoločný školský úrad v Spišskej Belej zorganizoval pre učiteľky MŠ v pôsobnosti úradu metodický deň na tému Inovovaný Štátny vzdelávací program a inovovaný Školský vzdelávací  program pre predprimárne vzdelávanie.…

Slovenská hokejbalová extraliga U19 2015/2016

Semifinále play off

Spišská Belá vo finále U19 !!!

Belianski hokejbalisti do 19…

Počet príloh: 3 Čítaj viac...

V rozpočte na tento rok mesto naplánovalo aj už nutnú údržbu kinosály mesta. Pred niekoľkými týždňami začalo s úpravou podlahy pódia, nasledovala kompletná výmena elektroinštalácie a svietidiel na chodbách a schodišti. Následne boli „natiahnuté“ nové omietky na stenách, ktoré boli kompletne vymaľované.  Mesto ešte plánuje vymeniť…

Počet príloh: 3 Čítaj viac...

Mesto pred niekoľkými dňami začalo stavebnú úpravu chodníka pre peších medzi Slnečnou ulicou a ulicou Osloboditeľov. Opravy tohto chodníka sa už niekoľko rokov dožadovali obyvatelia mesta žijúci v tejto lokalite, ktorí si skracovali cestu medzi uvedenými ulicami práve týmto chodníkom („prechodom“).  Mesto zaradilo opravu tohto chodníka…

Počet príloh: 5 Čítaj viac...

Slovenská hokejbalová extraliga – počas víkendu v našom meste

Kategória U14, U16 a U19

Hokejové ihrisko na Tatranskej ulici

Sobota 16. 4. 2016…

V novembri 2015 naše mesto pripravilo a podalo projektovú žiadosť na opravu renesančnej zvonice na námestí v Spišskej Belej pod názvom „Obnova renesančnej zvonice v Spišskej Belej - 1.etapa“. Cieľom tejto žiadosti adresovanej na Ministerstvo kultúry SR bolo získať štátnu dotáciu z programu „Obnov si svoj dom“ na obnovu kultúrnych pamiatok.…

Počet príloh: 1 Čítaj viac...

Spoločný školský úrad v Spišskej Belej zorganizoval pre učiteľky MŠ v pôsobnosti úradu metodický deň na tému Inovovaný Štátny vzdelávací program a inovovaný Školský vzdelávací  program pre predprimárne vzdelávanie. Uvedené dokumenty vstúpia do platnosti od začiatku budúceho školského roka 2016/2017. Preto sa 5. apríla 2016 pre veľký záujem učiteliek zo širokého okolia stretlo…

Počet príloh: 3 Čítaj viac...

Údržba verejnej zelene v meste Spišská Belá

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej dňa 17. marca primátora mesta informoval poslancov o spôsobe obnovy a údržby verejnej zelene v našom meste. Samotnú údržbu stromov – ich orez si zabezpečuje mesto samo prostredníctvom vyškolených osôb (svojich zamestnancov, resp. nezamestnaných pracujúcich pre mesto cez úrad…

Počet príloh: 1 Čítaj viac...
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953