Aktuality

Stretnutie k príprave výstavby polyfunkčných objektov za obchodným domom

Dňa 11. marca 2016 sa primátor mesta Štefan Bieľak s novým vedúcim odboru výstavby mestského úradu Ing. Petrom Novákom stretli so stavebníkmi nových polyfunkčných objektov, ktoré majú „vyrásť“ za obchodným domom na Mierovej ulici. Na tomto mieste bude vybudovaných 7 nových polyfunkčných prevádzok…

Počet príloh: 1 Čítaj viac...

V piatok 18. marca 2016 sa primátor nášho mesta Štefan Bieľak stretol s primátorom (burzmistrom) poľského partnerského mesta Szczawnica Gregorzom Niezgodom. Témou stretnutia bola ďalšia vzájomná spolupráca oboch miest v rámci nového Programu cezhraničnej spolupráce PL –SR 2014-2020 Intereg V-A. Obaja primátori diskutovali o možnostiach pripraviť spoločné projekty v rámci tohto programu…

82 tis. EUR na telocvičňu pri ZŠ Štefánikova 19  

Telocvičňa Základnej školy na Štefánikovej ul. č. 19 sa bude modernizovať. Koncom februára mesto podalo projektovú žiadosť o poskytnutie dotácie na dostavbu šatní a kabinetov…

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) na svojom zasadnutí dňa 17.3.2016 sa zaoberalo aj týmito témami:

Druhá zmena rozpočtu mesta

Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2016 rozpočtovým…

Dňa 17. marca 2016 Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo návrh akčného plánu stavebných a investičných aktivít mesta Spišská Belá pre rok 2016.  

Počet príloh: 1 Čítaj viac...

Nové číslo Spišskobelianskeho spravodaja č. 3/2016 nájdete v časti Mestské noviny alebo na http://www.spisskabela.sk/files/mestske_noviny/2016/spravodaj%20bela%203-2016_na%20web.pdf

Mesto Spišská Belá si aj tento rok uctilo všetkých učiteľov, ktorí buď stále aktívne pôsobia v našich belianskych školách alebo v nich pôsobili v minulosti. Pozvanie od primátora Spišskej Belej na Slávnostnú akadémiu belianskych pedagógov prijalo približne 90 učiteľov, ktorí sa 21. marca 2016 stretli v popoludňajších hodinách v priestoroch…

Počet príloh: 4 Čítaj viac...

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá č. 7/2015 je deň zápisu určený pre obe základné školy v našom mesta na prvý utorok a nasledujúcu stredu v mesiaci apríl v čase od 14.30 do 17.30 hod. Takže tento rok sa zápis detí do prvého ročníka základných škôl pre školský rok 2016/2017 (nástup od 1. septembra 2016) uskutoční

v utorok 5. apríla…

5. marca 2016 sa odohrali posledné kolá Popradskej futsalovej ligy, na ktorej mali zastúpenie aj hráči nášho domáceho tímu MŠK Slavoj Spišská Belá. Beliansky tím Gunners sa po 20. kolách umiestnil na peknom 3. mieste, aj napriek tomu, že posledné kolá boli odohraté s okresaným počtom hráčov kvôli zimnej príprave a priateľským zápasom. Konečným víťazom sa stalo družstvo B-team. Najlepším…

Počet príloh: 1 Čítaj viac...

Dňa 10. marca mal primátor mesta Štefan Bieľak pracovné rokovanie v Bratislave so zástupcami Slovenskej komory architektov. Cieľom tohto stretnutia bola odborná konzultácia k príprave návrhu na vyhlásenie verejnej súťaže návrhov na spracovanie architektonicko –urbanistickej štúdie štúdie „Námestie v Spišskej Belej“.  Ide o územie od hlavnej križovatky po rímskokatolícku faru (teda…

Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953