Aktuality

Po zimnej prestávke pokračuje  jarná časť Slovenskej hokejbalovej extraligy 2015/2016. V priebehu posledných 2 týždňov zasiahli do bojov tri kategórie nášho hokejbalového klubu MŠK Spišská Belá. 

Slovenská hokejbalová extraliga…

BELÁ CUP 2016 13.03.2016

Triumf domácich na Bela Cupe 2016

 

MŠK Slavoj Spišská Belá obnovil po dlhých jedenástich rokoch tradíciu futbalového turnaja BELA CUP a zhostil sa úlohy zorganizovať tento turnaj. Turnaj sa uskutočnil v dňoch 5. - 6. marca 2016 na futbalovom štadióne v Spišskej Belej a zúčastnili sa ho štyri futbalové družstvá z Belej nad Cirochou, Valaskej Belej, Banskej Belej a Spišskej…

Počet príloh: 1 Čítaj viac...

Bedmintonisti aktívni v lige aj na turnajoch

V novom roku 2016 sme absolvovali viacero turnajov, ktoré boli pre náš bedmintonový oddiel prínosom.  Dňa 13.2.2016 sme odohrali amatérsky turnaj v Sabinove, ktorého sa zúčastnilo…

Počet príloh: 3 Čítaj viac...

P O Z V A N I E

      V súlade s § 12 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l…

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) na svojom zasadnutí dňa 25.2.2016 sa zaoberalo aj týmito témami:

Personálne zmeny na mestskom úrade

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o personálnych zmenách na mestskom úrade…

Účasť vo voľbách:

Slovensko :  59,82 %

Prešovský kraj :  57,42 %

Okres Kežmarok :  53,85 %

Mesto Spišská Belá :  57,13 %                                                                                       

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 25. februára rozhodli o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta na rok 2016 na verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace na území nášho mesta. Ešte pred ich rozhodnutím dňa 17. februára zasadla osobitná komisia (určená mestským zastupiteľstvom), ktorá preskúmala doručené žiadosti a navrhla výšku dotácie pre každého…

Počet príloh: 1 Čítaj viac...

Aj tento rok sa v Spišskej Belej konala detská spevácka súťaž Miss Bábika, ktorá má v našom meste niekoľkoročnú tradíciu. Súťaž v sebe nesie krásne posolstvo, ktorým je udržiavanie folklóru a ľudových tradícií nášho regiónu a rozvíjanie lásky k nemu u našich najmladších. V neposlednom rade dáva žiakom možnosť prezentovať svoj talent aj verejne. Dopoludnia, 22. februára,…

V Spišskej Belej sa 27. februára 2016 stretlo v Belanskej vinárni rekordných 57 hráčov mariášu, ktorí sa rozhodli zabojovať o Pohár primátora mesta. Jubilejný 15. ročník mariášového turnaja bol zároveň 2. kolom Tatranskej mariášovej ligy. Do turnaja sa zapojili hráči z Liptova, Vysokých Tatier, Spiša i Šariša. Po výdatných spoločných raňajkách všetkých hráčov, otvoril Mariášový…

Počet príloh: 4 Čítaj viac...
Predchádzajúca webstránka
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953