Aktuality

Každoročne 17. januára si aj v našom meste pripomíname sviatok sv. Antona Pustovníka, ktorý je nie je len patrónom rímskokatolíckeho kostola v Spišskej Belej, ktorému je tento kostol zasvätený, ale je aj patrónom nášho mesta Spišská Belá. 

Svätý Anton Pustovník, nazývaný aj Opát, pochádzal z bohatej kresťanskej rodiny. Narodil sa okolo roku 251/252 v severoafrickom…

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2013 musí podať tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá počas roku 2012nadobudla nehnuteľnosť (stala sa vlastníkom nehnuteľností): kúpou, dedením, darovaním alebo dražbou bytu, stavby, alebo pozemku, alebo ak v r. 2012 prebehlo stavebné konanie vystavením stavebného…

Pred niekoľkými mesiacmi vyvolala v našom meste rozruch, kedy sa šírili informácia o tom, že vlastník objektu, v ktorom v minulosti bola stolárska dielňa a neskôr kde pôsobila firma Fergam (výroby zámkovej dlažby) na Zimnej ul. 46 v Spišskej Belej chce do tohto objektu nasťahovať neprispôsobivých obyvateľov. Dnes už bývalému vlastníkovi tohto objektu sa nedarilo tento objekt…

Ďaľšie aktuality 01.01.2013

Ďaľšie aktuality nájdete na našej starej webovej stránky:
http://old.spisskabela.sk/start.php?id=akt_all 

Nové číslo Spišskobelianskeho spravodaja nájdete na tejto stránke v časti Mestské noviny alebo na : 

http://www.spisskabela.sk/files/8_november2014.pdf.

Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953