POSAĎ SI SVOJ STROM

Mestské lesy Spišská Belá vyhlasujú pre občanov mesta Spišská Belá (ale nielen pre nich) dobrovoľnú akciu „Posaď si svoj strom“. Akcia sa bude konať dňa 30. apríla 2016 (sobota). Zraz bude o 7:00 hod. pri budove Správy mestských lesov na Šarpanci. Potrebné je doniesť si vedro na stromčeky a menší krompáč (motyku). Po ukončení výsadby stromčekov bude pre všetkých zúčastnených podávané občerstvenie.

V prípade záujmu Vás prosíme o nahlásenie účasti do piatka (29.04.2016) na telefónnom čísle 0940 426 943.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953