Neznáme reálie z Kostola sv. Antona v Spišskej Belej

K dispozícii sú aj fotografie: 1. Vchod do kostola (kostol2dvere.jpg), 2. Ranogotický portál so znázornením náklonu
(porta.jpg), 3. Nápis na podstrešnom tráme (DSC047l8.JPG), 4. Zvyšok fresky v podkroví (DSC04748.JPG).

Prílohy
porta.jpg jpg Náhľad Otvoriť
nezname_realie_z.doc doc Otvoriť
kostol2dvere.jpg jpg Náhľad Otvoriť
dsc04718.JPG JPG Náhľad Otvoriť
dsc04748.JPG JPG Náhľad Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953