Monografia mesta Spišská Belá

Monografia nášho mesta (knihy o histórii mesta) je vydaná. Je veľkosti formátu A4 a má 441 strán, je v nej 213 ks čiernobielych fotografií a 68 ks farebných fotografií. Dňa 7. decembra 2006 sa uskutočnila inaugurácia monografie nášho mesta (novej knihy o histórii nášho mesta) v kaštieli v Strážkach. Túto knihu si môže každý zakúpiť za 11,61€ v turistickom informačnom centre.

Prílohy
Monografia mesta Spišská Belá pdf Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953