Automotoklub

Automobilový klub Spišská Belá

Sídlo:
Továrenská 13,
Spišská Belá
059 01 

Predseda: Ing. Peter Rusiňák
E-mail: ruso660912@gmail.com


Viac na stránkach: www.amkspisskabela.sk

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953