Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá

Sídlo:
Petzvalova 15
Spišská Belá
059 01 

Predseda Maroš Vaverčák
Tel.:052/45 81729
Mobil: 0918 666 170

Viac na stránkach: http://www.dhz.spisskabela.sk

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953