Katolícka jednota Slovenska

Katolícka jednota Slovenska
Viera Sisková
Tatranská 15
Spišská Belá
059 01

Poslaním a cieľom Katolíckej jednoty Slovenska je:
obnoviť, upevniť a chrániť duchovné a mravné hodnoty ľudí, najmä vieru, kresťanské a národné povedomie, organizovať osvetovú činnosť a utvárať vhodné ochranné programy najmä pre mladých ľudí, vykonávať službu núdznym charitatívnou činnosťou bez ohľadu na vierovyznanie

Viac info: http://www.kjs.sk/ 

Prílohy
kjs.doc doc Otvoriť
prezentacia_kjs.ppt ppt Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953