MBK Spišská Belá

Mestský basketbalový klub Spišská Belá

Sídlo:

Moskovská 20
Spišská Belá  
05901

Viac na stránkach: www.mbk.spisskabela.sk

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953