MŠK SLAVOJ Spišská Belá

Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá

Sídlo:
Petzvalova 18
Spišská Belá
05901

Právna forma: občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb.
IČO: 42 088 178
Oddiely (kluby): futbalový, hokejbalový, stolnotenisový, bedmintonový 

ORGÁNY MŠK:

Prezident MŠK: JUDr. Štefan Bieľak
Viceprezident MŠK: Marcel Novoroľník
Tajomník MŠK: Ján Gallik

Správna rada MŠK:
 neobsadená

Mestský športový klub SLAVOJ vznikol zlúčením dvoch klubov - Telovýchovnej jednoty SLAVOJ Spišská Belá a Telovýchovnej jednoty Strážky a svoju činnosť vykonáva od 1. júna 2009.
 
Viac na stránkach:

www.msk.spisskabela.sk

www.sto.spisskabela.sk

www.bedminton.spisskabela.sk

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953