Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Daniela Lineková
Moskovská 2
Spišská Belá
059 01 

Mail:
viac info aj na: http://www.szpb.sk/ 

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953