Slovenský zväz zdravotne postihnutých

ZO zväzu zdravotne postihnutých

Ing. Ján Ovšonka
Nová 2
Spišská Belá
059 01 

Viac info: http://www.szzp.sk/ 

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953