Theatrobalans

Theatrobalans Ochotnicke divadlo zo Spišskej Belej - po 20 ročnej pauze sa opäť skúša.

Bližšie info na: http://www.theatrobalans.sk

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953