Vladimír Fudaly

cena mesta mu bola udelená dňa 19.1.2014 za .......

v prílohe základná informácia o ocenenom

Prílohy
vladimir_fudaly.doc doc Otvoriť

Štefan Pitoniak - in memoriam

cena mesta mu bola udelená dňa 19.1.2014 za .......

v prílohe základná informácia o ocenenom

Prílohy

František Dúbravský

cena mesta mu bola udelená dňa 19.1.2014 za .......

v prílohe základná informácia o ocenenom

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953