Film - OOCR Tatry - Spiš - Pieniny

link na letnú verziu filmu OOCR T-S-P https://www.youtube.com/watch?v=E9FOmqyRbb0&feature=c4-overview&list=UUBJNN0C6f8HWqYyyRuQckpw

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953