Mapa mesta s ulicami

klikni: http://www.spisskabela.sk/files/mesto/mapa_mesta_spisska_bela/spisskabelamapa.jpg

Prílohy

Ulica 1. Mája

orientačné čísla budov: 1 - 63

Prílohy

Agátová ulica

orientačné čísla budov: 1 - 10

Prílohy

Družstevná ulica

orientačné čísla budov: 1 - 95

Prílohy

Ulica Gen. L. Svobodu

orientačné čísla budov: 1 - 30

Prílohy

Greisigerova ulica

orientačné čísla budov: 1 - 20

Prílohy

Hviezdoslavova ulica

Orientačné čísla budov: 1 - 63

Prílohy

Kaltsteinova ulica

orientačné čísla budov: 1 - 10

Prílohy

Ulica kpt. Jána Nálepku

orientačné čísla budov: 1 - 39

Prílohy

Krátka ulica

orientačné čísla budov: 1 - 37

Prílohy

Kúpeľná ulica

orientačné čísla budov: 1 - 78

Prílohy

Letná ulica

orientačné čísla budov: 1 - 69

Prílohy

Lipová ulica

orientačné čísla budov: 1 - 22

Prílohy

Mierová ulica

orientačné čísla budov: 1 - 15

Prílohy

Moskovská ulica

orientačné čísla budov: 1 - 20

Prílohy

Nová ulica

orientačné čísla budov: 1 - 53

Prílohy

Novomeského ulica

orientačné čísla budov: 1 - 61

Prílohy

Ulica Osloboditeľov

orientačné čísla domov : 1 - 53

Prílohy

Partizánska ulica

orientačné čísla budov: 1 - 22

Prílohy

Petzvalova ulica

Orientačné čísla budov : 1 - 68

Prílohy

Slnečná ulica

orientačné čísla budov: 1 - 72

Prílohy

Ulica SNP

orientačné čísla budov: 1 - 67

Prílohy

Športová ulica

orientačné čísla budov: 1 - 9

Prílohy

Štefánikova ulica

orientačné čísla budov: 2 - 45

Prílohy

Tatranská ulica

orientačné čísla budov:  1-50

Prílohy

Továrenská ulica

orientačné čísla budov: 1 - 42

Prílohy

Vojtasova ulica

orientačné čísla budov: 1 - 19

Prílohy

Weberova ulica

orientačné čísla budov: 1 - 22

Prílohy

Záhradná ulica

orientačné čísla budov: 1 - 42

Prílohy

Zimná ulica

orientačné čísla budov: 1 - 74

Prílohy

Ulica Margity Czobelovej

orientačné čísla budov: 1 - 15

Prílohy

Medňanského ulica

orientačné čísla budov: 1 - 93

Prílohy

Ulica Nad kaštieľom

orientačné čísla budov: 1 - 19

Prílohy

Popradská ulica

orientačné čísla budov: 1 - 70

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953