Dražba

Dražobník:   Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice

 

Predmet dražby:    Rodinný dom so súp. č. 890 na ul. Osloboditeľov 9 v Spišskej Belej a pozemky o výmere 691 m2

 

Miesto konania dražby:   Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá, zasadacia miestnosť, prízemie (vchod do kina)

 

Dátum a čas konania dražby:   19. apríl 2016 o 11.00 hod.

Ohodnotenie znalcom:            69.200,00 EUR

Najnižšie podanie na dražbe:   69.200,00 EUR

Viac informácii na:                  http://www.profesionalnadrazobna.sk,  0911 420 810

Dátum zverejnenia: 06.04.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Prílohy
hangurbadzova.jpg jpg Náhľad Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953