Hospodárenie mesta Spišská Belá za rok 2015

ZÁVEREČNÝ  ÚČET

A

INDIVIDUÁLNA VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA SPIŠSKÁ  BELA  ZA  ROK  2015

Dátum zverejnenia: 12.04.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Prílohy
zaverecny_ucet_a_vyrocna_sprava_2015.docx docx Otvoriť
prehlad_prijmov_mesta_za_2015.pdf pdf Otvoriť
prehlad_vydavkov_mesta_za_2015.pdf pdf Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953