Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ : Mesto Spišská Belá
Špecifikácia : Mestský nájomný byt – jednoizbový na prízemí, ul. Štefánikova 8
Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva 28.04.2016

Dátum zverejnenia: 13.04.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953