Úradná tabuľa

Mesto Spišská Belá vyhlasuje obchodnú verejná súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 05.01.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...
Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 22.12.2015   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Spišská Belá

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 30.12.2015   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...
Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 19.12.2015   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...
Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 17.12.2015   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

schválené dňa 15.12.2015 uznesením č. 231/2015 

Počet príloh: 1
Dátum zverejnenia: 16.12.2015   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak,  primátor mesta Vám oznamuje, že Mestský úrad v Spišskej Belej bude dňa  16. decembra 2015 (t.j. v streda) od 11.30 do 16.30 hod.  z technických príčin  zatvorený. Za porozumenie ďakujeme.

Dátum zverejnenia: 16.12.2015   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Čítaj viac...
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953