Prerušenie distribúcie ele.energie

Prerušenie distribúcie ele.energie

Dátum zverejnenia: 14.04.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Prílohy
skm_c754e16040808520.pdf pdf Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953