Návštevník

Regionálne turistické informačné centrum v Spišskej Belej bolo zriadené dňa 30. septembra 2005 z grantových prostriedkov fondu Phare. Na základe úspešného projektu bol mestu Spišská Belá udelený grant vo výške 18 261,06 EUR. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť domácich a zahraničných turistov a návštevníkov o možnostiach letnej turistiky v horách, zimných horských športov, mestského a kultúrneho cestovného ruchu, kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu, vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.

Region. informačné turistické centrum
Petzvalova 18
059 01 Spišská Belá
tel.: +421 052/4680517
fax: +421 052/4680520
e-mail:
Prevádzková doba:
Pondelok - Piatok 9.00 - 17.00
Sobota-Nedeľa zatvorené


Rýchle odkazy kde a kam isť...


Historická cesta mestom Spišská Belá

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953