Privát pod Tatrami

Adresa:
Štefánikova 2
059 01 Spišská Belá

Telefón:
+421 905 219 657

Webová adresa:
http://www.zeva-sro.sk/webdesign/ubytovaniespisskabela/Accommodation.aspx


Zväčšiť mapu

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953