Príručka pre obyvateľov mesta

Príručka rád správania sa v krízových situáciách pre obyvateľov mesta Spišská Belá

Prílohy
prirucka_spisska_bela.pdf pdf Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953