Často kladené otázky

Táto cesta v meste je cestou v najhoršom stave a právom sa pýtate, kedy sa bude rekonštruovať. Odpoveď znie, že mesto má už na to spracovanú potrebnú projektovú dokumentáciu a čaká sa na realizáciu. Ale tá musí čakať na plánovanú výstavbu polyfunkčných objektov za obchodným domom. A výstavba týchto objektov, po tom čo bolo vydané územné
rozhodnutie, čaká na stavebné povolenie…

Chodník na sídlisku na Družstevnej ulici pred panelákmi (od č. 2 po č. 20) je na mnohých miestach v zlom technickom stave. Pôvodný liaty asfalt na mnohých miestach už chýba, alebo je značne poškodený. Mesto navrhuje do plánu stavebných aktivít na rok 2015 zaradiť aj opravu tohto chodníka. Nahradí sa súčasný asfalt, ktorý sa odstráni v celom rozsahu, novým asfaltom.  

Po pomerne dlhej dobe mesto má už pripravenú projektovú dokumentáciu, všetky potrebné vyjadrenia a stanoviská na rekonštrukciu a výstavbu chodníka na Medňanského ulici v Strážkach. Táto výstavba a rekonštrukcia zároveň je rozdelená do niekoľkých etáp. Prvá etapa sa má realizovať ešte v tomto roku v úseku od kostola po IBV nad kaštieľom s posunom chodníka do predzáhradok (po prekládke…

Odpoveď: áno, od 1. septembra 2013 je zrušený školský obvod pre žiakov s trvalým pobytom v obci Podhorany, ktorí doposiaľ plnili povinnú školskú dochádzku v Sp. Belej. Takže od septembra bude mať ZŠ Štefánikova už len cca 320 žiakov. Hlavným dôvodom boli už kapacitne vôbec nepostačujúce priestory tejto našej školy. Uvedené riešenie umožní aj postupné skvalitnenie…

Odpoveď: Mesto pripravuje rekonštrukciu miestnej komunikácie na Športovej ulici (prístup k futbalovému štadiónu) a dokončenie výstavby miestnej komunikácie na Agátovej a Lipovej ulici ešte v tomto roku. Stavebné práce sa začnú v priebehu 1-2 týždňov, pričom samotná asfaltácia by sa mala uskutočniť koncom augusta, resp. začiatkom septembra tohto roku. Na Športovej…

Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953