Dôležité telefónne čísla

Integrovaný záchranný systém - 112

Rýchla zdravotnícka pomoc – 112, 155

Hasiči Kežmarok – 112, 150,  052 4522 222

Dobrovoľní hasiči Spišská Belá – 052 4591150

Polícia  - 158, 112

Obvodné oddelenie PZ SR v Spišskej Belej - 052 4581 333

Mestská polícia Spišská Belá – 0915 905 638, 052 4591 555

Letecká záchranná služba - 18155

Horská záchranná služba - 18300

 

Vodári – PVPS – poruchová služba  - 052 7729 548

Plynári - SPP – poruchová služba - 0850 111 727

Elektrikári – VSE – poruchová služba - 0800 123 332, 0850 123 333

 

Mestský úrad v Spišskej Belej – 052 4680 511

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. – 052 4581 577, 0908 661 996

Verejné osvetlenie v meste – 052 4680511, 0915 807 721, 0907 959 201

Mestský rozhlas – 052 4680510, 052 4680502, 0905 535 639

Správa mestských komunikácii – 0915 807 721, 0915 790489, 0907 959 201, 052 4680511

 

Informácie o telefónnych číslach v SR - 1181

Univerzálna hlasová informačná služba – 1180

Informácie o telefónnych číslach v zahraničí - 12149

Detská linka záchrany - 0800 112 112

Linka pomoci obetiam násilia - 0850 111 321

Linka dôvery - 02/44460606

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953