A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 244

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 162

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/d/c/dc54e7e8-3e61-40e1-8e3b-d78e89b135f8/spisskabela.sk/sub/staryweb/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 451

Evidencia domov | Spišská Belá

Evidencia domov

Mgr. Anna Sisková
Funkcia: samostatný odborný referent na úseku evidencie obyvateľstva a evidencie budov 

Kontakt: 
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č. d. 1
tel. 052/46 80 518
e-mail: siskova@spisskabela.sk

Pracovná doba :
Pondelok  07 30 - 15 30
Utorok      07 30 - 15 30
Streda       07 30 - 16 30
Štvrtok      07 30 - 15 30
Piatok       07 30 - 14 30
obedňajšia prestávka 1130 - 12 30 hod


ROZHODNUTIE O URČENÍ, ZMENE ALEBO ZRUŠENÍ
SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

Mesto Spišská Belá v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení primátorom mesta ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:

  • k určeniu súpisného a orientačného čísla: Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla - k vydaniu takéhoto rozhodnutia je potrebné podať Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na mestskom úrade (prízemie, kanc. č. 1) 
  • k zrušeniu súpisného a orientačného čísla: Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla - k vydaniu tohto rozhodnutia je potrebné vypísať Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na mestskom úrade (prízemie, kanc. č. 1).

Tabuľku so súpisným číslom: obstaráva na vlastné náklady mesto.
Tabuľku s orientačným číslom: obstaráva na vlastné náklady žiadateľ. Žiadateľ zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom na budove (stavbe).

POTREBNÉ DOKLADY:

  • žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo)
  • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou / rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby, alebo čestné prehlásenie, ak budovy bola postavené pred rokom 1976 a teda nebola kolaudovaná 
  • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva) - nie starší ako 3 mesiace s 8 € kolkom z katastra
  • geometrický plán /zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia/, ak došlo k zmene parcelného čísla pozemku, na ktorom s nachádza stavba (budova)


DOBA VYBAVENIA: do 30 dní
 
Správny poplatok: vydanie rozhodnutia – bez poplatku, úhrada nákladov na obstaranie tabuľky s orientačným číslom (za nadobúdaciu cenu)
 

Prílohy
Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie súpisného čísla rtf Otvoriť
Určenie súpisného čísla z dôvodu prevodu vlastníctva poistenia stavby rtf Otvoriť
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla rtf Otvoriť
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla rtf Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953