Evidencia obyvateľov

Mgr. Anna Sisková
Funkcia: samostatný odborný referent na úseku evidencie obyvateľstva a evidencie budov 

Kontakt: 
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č.1
tel. 052/46 80 518
e-mail: siskova@spisskabela.sk

Pracovná doba :
Pondelok  07 30 - 15 30
Utorok      07 30 - 15 30
Streda       07 30 - 16 30
Štvrtok      07 30 - 15 30
Piatok       07 30 - 14 30
obedňajšia prestávka 1130 - 12 30 hod

Prílohy
Návrh na zrušenie trvalého pobytu rtf Otvoriť
Odhlásenie pobytu doc Otvoriť
Odhlasovací lístok na trvalý ppobyt pdf Otvoriť
Potvrdenie o pobyte pdf Otvoriť
Potvrdenie pobytu doc Otvoriť
Prehlásenie pobytu v rámci mesta doc Otvoriť
Prihlásenie na prechodný pobyt doc Otvoriť
Prihlásenie na trvalý pobyt doc Otvoriť
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt pdf Otvoriť
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt pdf Otvoriť
Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana doc Otvoriť
Zákon o hlásení pobytu občanov SR doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953