Ako postupovať pri nájdení ......

Prílohy
usmernenie_ako_postupovat_pri_najdeni_nedovolene_ulozeneho_odpadu.doc doc Otvoriť

nelegálne skládky odpadov

Prílohy

V ý z v a

Malá kopa robí väčšiu kopu. Toto platí určite o nelegálnych skládkach odpadu aj v našom meste. Aj keď možností, ako sa legálne zbaviť odpadu v našom meste, je dostatok, tak
u niektorých z nás stále pretrváva lenivosť, pohodlnosť a ľahostajnosť k nášmu okoliu pri zbavovaní sa odpadov, ktorá vyprodukujeme.  Aj v našom meste sa potýkame s týmto problémom, aj keď nie je taký vypuklý ako v iných mestách či obciach. čítajte viac v prílohe .....

Prílohy
odpady_cierne_skladky.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953