Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2015

tzv. vrecový zber 

Prílohy
harmonogram_2015_1.xls xls Otvoriť

harmonogram triedeného odpadu - september až december 2014

...

Prílohy
harmonogram_zberu_odpadu_9_12_....2014.doc doc Otvoriť

Harmonogram triedeného odpadu: júl - september 2014

Prílohy
odpad_harmonogram.doc doc Otvoriť

Harmonogram triedeného zberu odpadu - 2014

Harmonogram triedeného zberu odpadu - tzv. vrecový systém - 1. polrok 2014

Prílohy
harmonogram_separovaneho_zberu_odpadu_1._polrok_2014.doc doc Otvoriť

infoleták - k triedenému odpadu

Prílohy
letak_odpad_3.pdf pdf Otvoriť

Infotabuľa - triedený odpad

Prílohy
tabula_odpad_200x100cm.pdf pdf Otvoriť

Papier - jedna zo zložiek odpadu

Prílohy
papier.doc doc Otvoriť

Informačné letáky o triedení odpadu

Prílohy
654.pdf pdf Otvoriť
655.pdf pdf Otvoriť

Brožúra o triedenom zebri odpadu v Spišskej Belej

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953