Riadená skládka odpadov v Spišskej Belej

typ skládky:  skládka pre odpad nie nebezpečný

poloha skládky :  za mestom vedľa štátnej cesty 1/77 v smere na
Starú Ľubovňu za areálom bývalých štátnych majetkov (dnes AT TATRY s.r.o.)

vlastník skládky : Mesto Spišská Belá

prevádzkovateľ skládky: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, Spišská Belá

zodpovedný vedúci :  Ing. Miroslav Petrek

Prevádzková doba:

Pondelok - Piatok : 7.00 - 15.00 hod.

Pre obyvateľov mesta aj každá druhá sobota v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Prílohy
cennik_riadena_skladka_odpadov.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953