Zberný dvor Spišská Belá

Prevádzkovateľ zberného dvora : Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

sídlo zberného dvora:  Továrenská 30, Spišská Belá (areál Mestského podniku)

prevádzková doba zberného dvora:   pondelok - sobota:   7.00 - 15.00 hod.

kontakt: tel.:  052/4581870 ,  052/4680511 (mestský úrad), mail : odpady@spisskabela.sk , grivalska@spisskabela.sk

dostupnosť   pre obyvateľov Spišskej Belej

systém zberu: donáškový

odber komodít: bezplatný 

zložky odpadu, ktoré možno umiestniť v zbernom dvore: plasty, kovy, sklo, papier, elektroodpad vrátane žiaroviek a výbojok, akumulátory a batérie, biologicky rozložiteľný (tzv. zelený)odpad, opotrebované penumatiky, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad - farby, lepidlá, rozpúšťadlá, a pod.,

každý obyvateľ mesta má možnosť bezplatne v uvedenej dobe doniesť na toto miesto uvedený odpad, ktorého sa chce zbaviť. 

Prílohy

infoleták - zberný dvor Spišská Belá

Prílohy
letak_odpad_3.pdf pdf Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953