zákon o pohrebníctve

Prílohy
zakon_o_pohrebnictve.pdf pdf Otvoriť

zmluva o nájme hrobového miesta

Prílohy
zmluva_o_najme_hroboveho_miesta.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953