kancelária pre verejnosť - v dome smútku

sídlo kancelárie : Dom smútku, nový cintorín, Spišská Belá

Prílohy
kancelaria_v_dome_smutku.doc doc Otvoriť

Nový spôsob pochovávania

Prílohy
americky_sposob_pochovavania.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953