Pohrebné služby v Spišskej Belej

1./

ZEVA s.r.o. Spišská Belá

Pohrebné služby a kamenárstvo

Štefánikova 2, 05901 Spišská Belá

Tel: 052/4581799

 0905219657 – Ing. Július Zentko

www.zeva-sro.sk

 

2./

Pohrebníctvo MP Spišská Belá

Pohrebné služby a kamenárstvo

Hviezdoslavova 36, 05901 Spišská Belá

Poštová adresa: Tatranská 1, Spišská Belá

Tel:    0918 612 946 - Miroslav Pješčák

 

3./

Pohrebné a kamenárske služby Paciga s.r.o.

Letná 17, 05901 Spišská Belá

+421 903 596 364 – M. Paciga

mail: paciga@paciga.sk

http://paciga.sk/

Prílohy
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953