Kancelária správcu pohrebiska (cintorína)

Prevádzkovateľ pohrebiska a domu smútku: Mesto Spišská Belá, Mestský úrad, Petzvalova 18, Spišská Belá

Meno zodpovedného správcu:  Ľubomír Pavlarčík

Tel. kontakt:  0905 575 800

Prevádzkové hodiny pre styk s verejnosťou (v pracovné dni): 

Pondelok   od   8.30 do 11.30 hod.

Utorok       od   8.30 do 11.30 hod.

Streda        od   8.30 do 11.30 hod.

                a  od 15.30 do 17.30 hod.

Štvrtok       od   8.30 do 11.30 hod.

Piatok         od   8.30 do 11.30 hod.

Mimo uvedený čas volajte na vyššie uvedené tel. číslo.

Ďalšie telefónne kontakty:

Mestský úrad v Spišskej Belej -  tel. 4680 511, 4680 502, 0905535639

V prípade porušovania verejného poriadku volajte na:

Mestská polícia v Spišskej Belej – 0915905638

Prílohy

Nájomné za hrobové miesta

Prílohy
najomne_za_hrobove_miesto.doc doc Otvoriť

Cenník služieb

Prílohy
cennik_sluzieb_pohrebiska_spisska_bela.doc doc Otvoriť

Prevádzkový poriadok pohrebísk v Spišskej Belej

Prílohy
priloha_c.1_k_prevadzkovemu_poriadku.pdf pdf Otvoriť
priloha_c._2_k_prevadzkovemu_poriadku.pdf pdf Otvoriť
vzn_2_2014_prev._por.doc doc Otvoriť

zoznamy hrobových miest

Prílohy
zoznam_hrobovych_miest_novy_cintorin.xls xls Otvoriť
zoznam_hrobovych_miest_stary_cintorin.xls xls Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953