Agroturistické centrum v Ždiari

v prílohe je zverejnený zámer, ktorý bol predmetom rokovania MsZ dňa 2.7.2015 a tento zámer nebol schválený !

Prílohy
zamer_spisska_bela_final.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953