Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja - návrh zadania

Prílohy
generel_psk_zadanie_vyjadrenie_mesta.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953