IBV Okružná ulica - štúdia (49 nových rodinných domov)

Navrhované umiestnenie 49 nových rodinných domov na Okružnej ulici v Spišskej Bele

Prílohy
ibv_okruzna_ulica_studia.pdf pdf Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953