Návrh rozšírenia kapacity Materskej školy na Mierovej ulici

v prílohe je pracovný návrh rozšírenia kapacity MŠ - formou prístavby k súčasnej budove - v 2 alternatívach ..... vaše pripomienky zasielajte na v čase do 1.4.2015

Prílohy
skm_c754e15031608130.pdf pdf Otvoriť
skm_c754e15031608131.pdf pdf Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953