Nové parkovisko pri zdravotnom stredisku

Schválený návrh riešenia nového parkoviska s chodníkmi pri Zdravotnom stredisku v Spišskej Belej. Predmetné parkovisko bude slúžiť aj pre potreby klientov pošty. Realizácia do konca roka 2015.

Prílohy
parkovisko.pdf pdf Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953