Polyfunkčné objekty za obchodným domom v Spišskej Belej

poloha jednotlivých objektov a budúcich komunikácii, chodníkov a parkovacích miesta 

Prílohy
polyfunkcne_objekty_mierova.pdf pdf Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953