Premiestnenie železničnej zastávky v Strážkach

Stavbu „Rekonštrukcia zastávky Strážky“ plánuje realizovať spoločnosť Železnice SR (oblastné riaditeľstvo Košice). V podstate ide o premiestnenie súčasnej železničnej zastávky. Súčasná zastávka je umiestená nevhodne v zákrute a nie je viditeľné celé nástupište z vlaku, čo robí značné problémy pri nastupovaní a vystupovaní cestujúcich z vlaku.  Takže hlavný dôvod je zvýšenie bezpečnosti cestujúcich. Rovnako je však potrebné, aby takáto zastávka spĺňala aj určité technické parametre (napr. šírková a dĺžkové parametre, bezbariérovosť a pod.), čo sa dosiahne realizáciou tohto projektu. Projekt počíta s premiestnením zástavky o cca 100 m smerom bližšie k železničnému mostu cez rieku Poprad. Časť materiálu sa plánuje použiť z nástupišťa súčasnej zastávky, aby sa minimalizovali náklady.  Nové nástupište bude mať dĺžku 80 m, bude osvetlené verejným osvetlením, prístup k nemu bude aj bezbariérový (s rampou pre imobilných) a bude napojené prístupovým chodníkom na asfaltový chodník pri futbalovom ihrisku. Stavebné práce by sa mali zrealizovať ešte do konca roka 2015. Či to tak bude, to závisí od postupu investora (ŽSR).

Prílohy
rekonstrukcia_premiestnenie_zeleznicnej_zast_vky_strazky.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953