Projekt "Zemiansky dvor Šarpanec"

V prílohe: 

1./ žiadosť spoločnosti o schválenie zámeru projektu "Zemiansky dvor Šarpanec" 

2./ uznesenie mestského zastupiteľstva s podmienkami mesta - k tomuto projektu  

3./ grafická projektová štúdia projektu "Zemiansky dvor Šarpanec" 

Prílohy
agrofarma_lokalita_c1_c2._1.pdf pdf Otvoriť
lokalita_c1_agroturistika_1.cast.pdf pdf Otvoriť
lokalita_c1_agroturistika_2.cast.pdf pdf Otvoriť
uznesenie_s_pr_lohou_sarpanec.doc doc Otvoriť
z_mer_zemiansk_dvor_sarpanec.doc doc Otvoriť
c2_agrofarma.pdf pdf Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953