Refinancovanie úveru prijatého na spolufinancovanie projektov mesta z fondov EÚ - 26.3.2015

Prílohy
refinancovanie_uveru_na_projekty_eu.doc doc Otvoriť
priloha_k_materialu_refinancovanie_uveru.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953