Zoznam stavebných aktivít mesta na rok 2015 - aktualizovaný k 2.7.2015

Prílohy
pl_n_investicn_ch_ativ_t_mesta_2015_prava_j_l_2015.doc doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953